【双调】水仙子_依山傍水盖

作者:杨朝英 朝代:元代
【双调】水仙子_依山傍水盖原文
依山傍水盖茅斋,旋买奇花赁地栽。深耕浅种无灾害,学刘伶死便埋,促光
阴晓角时牌。新酒在槽头醉,活鱼向湖上买,算天公自有安排。
 雪晴天地一冰壶,竟往西湖探老逋。骑驴踏雪溪桥路,笑王维作画图,拣梅
花多处提壶。对酒看花笑,无钱当剑沽,醉倒在西湖。
 寿阳宫额得魁名,南浦西湖分外清。横斜疏影窗间印,惹诗人说到今,万花
中先绽琼英。自古诗人爱,骑驴踏雪寻,忍冻在前村。
 闲时高卧醉时歌,守己安贫好快活。杏花村里随缘过,胜尧夫安乐窝,任贤
愚后代如何。失名利痴呆汉,得清闲谁似我,一任他们外风波。
 六神和会自安然,一日清闲自在仙。浮云富贵无心恋,盖茅庵近水边,有梅
兰竹石萧然。趁村叟鸡豚社,随斗牛儿沽酒钱,直吃到月坠西边。
 黄金散尽学风流,学得风流两鬓秋。笑煞那看钱奴枉了干生受,我觑荣华似
水上沤,则不如趁中年散诞优游。斟绿酒低低的劝,红妆慢慢的讴,醉时节锦
被里舒头。
 灯花占信又无功,鹊报佳音耳过风。绣衾温暧和谁共?隔云山千万重,因此
上惨绿愁红。不付能博得个团圆梦,觉来时又扑个空,杜鹃声又过墙东。 自足
 杏花村里旧生涯,瘦竹疏梅处士家。深耕浅种收成罢,酒新ド鱼旋打,有鸡
豚竹笋藤花。客到家常饭,僧来谷雨茶,闲时节自炼丹砂。 东湖所见
 东风深处有娇娃,杏脸桃腮鬓似鸦。见人羞行入花阴下,笑吟吟回顾咱,惹
诗人纵步随他。见软地儿把金莲印,唐土儿将绣底儿踏,恨不得双手忙拿。
【双调】水仙子_依山傍水盖拼音解读
yī shān bàng shuǐ gài máo zhāi ,xuán mǎi qí huā lìn dì zāi 。shēn gēng qiǎn zhǒng wú zāi hài ,xué liú líng sǐ biàn mái ,cù guāng
yīn xiǎo jiǎo shí pái 。xīn jiǔ zài cáo tóu zuì ,huó yú xiàng hú shàng mǎi ,suàn tiān gōng zì yǒu ān pái 。
 xuě qíng tiān dì yī bīng hú ,jìng wǎng xī hú tàn lǎo bū 。qí lǘ tà xuě xī qiáo lù ,xiào wáng wéi zuò huà tú ,jiǎn méi
huā duō chù tí hú 。duì jiǔ kàn huā xiào ,wú qián dāng jiàn gū ,zuì dǎo zài xī hú 。
 shòu yáng gōng é dé kuí míng ,nán pǔ xī hú fèn wài qīng 。héng xié shū yǐng chuāng jiān yìn ,rě shī rén shuō dào jīn ,wàn huā
zhōng xiān zhàn qióng yīng 。zì gǔ shī rén ài ,qí lǘ tà xuě xún ,rěn dòng zài qián cūn 。
 xián shí gāo wò zuì shí gē ,shǒu jǐ ān pín hǎo kuài huó 。xìng huā cūn lǐ suí yuán guò ,shèng yáo fū ān lè wō ,rèn xián
yú hòu dài rú hé 。shī míng lì chī dāi hàn ,dé qīng xián shuí sì wǒ ,yī rèn tā men wài fēng bō 。
 liù shén hé huì zì ān rán ,yī rì qīng xián zì zài xiān 。fú yún fù guì wú xīn liàn ,gài máo ān jìn shuǐ biān ,yǒu méi
lán zhú shí xiāo rán 。chèn cūn sǒu jī tún shè ,suí dòu niú ér gū jiǔ qián ,zhí chī dào yuè zhuì xī biān 。
 huáng jīn sàn jìn xué fēng liú ,xué dé fēng liú liǎng bìn qiū 。xiào shà nà kàn qián nú wǎng le gàn shēng shòu ,wǒ qù róng huá sì
shuǐ shàng ōu ,zé bú rú chèn zhōng nián sàn dàn yōu yóu 。zhēn lǜ jiǔ dī dī de quàn ,hóng zhuāng màn màn de ōu ,zuì shí jiē jǐn
bèi lǐ shū tóu 。
 dēng huā zhàn xìn yòu wú gōng ,què bào jiā yīn ěr guò fēng 。xiù qīn wēn ài hé shuí gòng ?gé yún shān qiān wàn zhòng ,yīn cǐ
shàng cǎn lǜ chóu hóng 。bú fù néng bó dé gè tuán yuán mèng ,jiào lái shí yòu pū gè kōng ,dù juān shēng yòu guò qiáng dōng 。 zì zú
 xìng huā cūn lǐ jiù shēng yá ,shòu zhú shū méi chù shì jiā 。shēn gēng qiǎn zhǒng shōu chéng bà ,jiǔ xīn ドyú xuán dǎ ,yǒu jī
tún zhú sǔn téng huā 。kè dào jiā cháng fàn ,sēng lái gǔ yǔ chá ,xián shí jiē zì liàn dān shā 。 dōng hú suǒ jiàn
 dōng fēng shēn chù yǒu jiāo wá ,xìng liǎn táo sāi bìn sì yā 。jiàn rén xiū háng rù huā yīn xià ,xiào yín yín huí gù zán ,rě
shī rén zòng bù suí tā 。jiàn ruǎn dì ér bǎ jīn lián yìn ,táng tǔ ér jiāng xiù dǐ ér tà ,hèn bú dé shuāng shǒu máng ná 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】水仙子_依山傍水盖原文,【双调】水仙子_依山傍水盖翻译,【双调】水仙子_依山傍水盖赏析,【双调】水仙子_依山傍水盖阅读答案,出自杨朝英的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://zhonghuawm.com/shi/59848.html

诗词类别

杨朝英的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语