【双调】落梅风_湖上山翁醉

作者:张可久 朝代:元代
【双调】落梅风_湖上山翁醉原文
湖上

山翁醉,仙子扶,草新词粉笺霜兔。船头晚凉湖上雨,锦鸳鸯傍花飞去。

春晚二首

弹珠泪,上宝车,柳青青渭城官舍。杜鹃又啼春去也,两无情水流花谢。

秾妆褪,苏幕遮,过清明小楼春夜。剔银灯快将诗句写,晓风寒海棠花谢。

春情

空凝伫,不见他,画帘垂柳花飞过。髻云偏翠斜金凤亸,碧痕香绣窗茸唾。

水爆仗

椷云气,走电光,翠烟流洞庭湖上。起蛰龙一声何处响?碎桃花禹门春浪。

春晚

寻花径,梦草池,乳莺啼牡丹开未?荒凉故园春事已,谢东风补红添翠。

玄文馆雪夜饮金盘露食马头

寻梅处,泛剡图,白模糊小桥无路。仙霞洞中清事足,金盘露马头香玉。

席上为真士陈玉林作

溪船去,山竹折,玉成林小窗清夜。销金党家何处也?搅琼酥惠船明月。

春思

娇莺韵,乳燕声,盼归舟玉人成病。趁东风远游不见影,浪儿每柳花心性。

【双调】落梅风_湖上山翁醉拼音解读
hú shàng

shān wēng zuì ,xiān zǐ fú ,cǎo xīn cí fěn jiān shuāng tù 。chuán tóu wǎn liáng hú shàng yǔ ,jǐn yuān yāng bàng huā fēi qù 。

chūn wǎn èr shǒu

dàn zhū lèi ,shàng bǎo chē ,liǔ qīng qīng wèi chéng guān shě 。dù juān yòu tí chūn qù yě ,liǎng wú qíng shuǐ liú huā xiè 。

nóng zhuāng tuì ,sū mù zhē ,guò qīng míng xiǎo lóu chūn yè 。tī yín dēng kuài jiāng shī jù xiě ,xiǎo fēng hán hǎi táng huā xiè 。

chūn qíng

kōng níng zhù ,bú jiàn tā ,huà lián chuí liǔ huā fēi guò 。jì yún piān cuì xié jīn fèng duǒ ,bì hén xiāng xiù chuāng róng tuò 。

shuǐ bào zhàng

hán yún qì ,zǒu diàn guāng ,cuì yān liú dòng tíng hú shàng 。qǐ zhé lóng yī shēng hé chù xiǎng ?suì táo huā yǔ mén chūn làng 。

chūn wǎn

xún huā jìng ,mèng cǎo chí ,rǔ yīng tí mǔ dān kāi wèi ?huāng liáng gù yuán chūn shì yǐ ,xiè dōng fēng bǔ hóng tiān cuì 。

xuán wén guǎn xuě yè yǐn jīn pán lù shí mǎ tóu

xún méi chù ,fàn yǎn tú ,bái mó hú xiǎo qiáo wú lù 。xiān xiá dòng zhōng qīng shì zú ,jīn pán lù mǎ tóu xiāng yù 。

xí shàng wéi zhēn shì chén yù lín zuò

xī chuán qù ,shān zhú shé ,yù chéng lín xiǎo chuāng qīng yè 。xiāo jīn dǎng jiā hé chù yě ?jiǎo qióng sū huì chuán míng yuè 。

chūn sī

jiāo yīng yùn ,rǔ yàn shēng ,pàn guī zhōu yù rén chéng bìng 。chèn dōng fēng yuǎn yóu bú jiàn yǐng ,làng ér měi liǔ huā xīn xìng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【双调】落梅风_湖上山翁醉原文,【双调】落梅风_湖上山翁醉翻译,【双调】落梅风_湖上山翁醉赏析,【双调】落梅风_湖上山翁醉阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://zhonghuawm.com/shi/59414.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语